Yayın Kuralları

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından toplumun, bilişim alanının, Odamız’a üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın alanımızla ilgili konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak, bilimsel, teknik ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, alanımızla ilgili gelişmeleri paylaşmak ve tartışmalara katkı sunmak üzere hazırlanan bir yayındır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası ilkeleri çerçevesinde mesleğe, meslektaşa ve alana dair yürütülen çalışmalar kapsamında her türlü görüş, katkı ve katılıma açık bir yayın politikası izlenir.

Basılı ve dijital dergi ilgi alanında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları Türkçe olarak kabul etmektedir.

Yayın Kuralları

 • Metin teknik veya sosyal içerikli,  özgün yazı, derleme, proje tanıtımı/değerlendirmesi, yayın tanıtımı, röportaj, çeviri yazı gibi alanlarda olabilir.
 • Metin 750 kelimeyi  (başlık, yazar ismi, kaynaklar, resim altı yazıları hariç) aşmamalıdır.  Aşan yazıların bölümlere ayrılması istenebilir.
 • Metin, ilgili görsel içerebilir.  Görseller, metin içine yerleştirilerek değil, ayrı olarak gönderilmelidir. Görselin özellikle eklenmesi istenen bir kısım var ise belirtilmelidir.
 • Görseller, siyah-beyaz veya renkli, dijital formatta, yüksek kalitede (min. 300 dpi çözünürlükte), JPEG, TIFF ya da PNG formatında gönderilmelidir.
 • Görsel malzemenin sayısı beşi aşmamalıdır.
 • Kaynaklar, Kaynaklar başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik sırada verilmelidir.
  1. Kaynak kitap ise: Yazar Soyadı, Yazar Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı, Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri düzeni geçerlidir. Örnek: Bekey, George A. (2005), kitapta bölümse sayfa numarası, Autonomous Robots, MIT Press
  2. Kaynak makale/bildiri ise: Yazar Soyadı, Yazar Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”, Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın, Cilt(Sayı), Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri, Sayfa Numarası düzeni geçerlidir. Örnek: Lungarella Max, Metta Giorgio, Pfeifer Rolf, Sandini Giulio (Aralık 2003), “Robotics: A survey”, Connection Science, 15(4), Taylor & Francis, 151–190
  3. Metnin içinde kaynağa değinmek istenirse; (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası) şeklinde olmalıdır. Örnek: (Bekey, 2005, 28)
  4. Kaynak web sayfası ise; Web, web sayfasının adı/URL, eriştiğiniz tarih (gün/ay/yıl)
 • Yayın Kurulu gönderilen yazılarda dil, anlatım ve yazım tekniği yönünden gerekli düzeltme ve kısaltmaları yapabilir.
 • Yayın Kurulu yazıları yayınlamama, düzeltme isteme, ileri bir tarihte yayınlama, gönderilen görsellerden seçme hakkına sahiptir. Yayın Kurulu’na iletilen yazılar ilk toplantıda değerlendirilerek karara bağlanır, yazar veya yazarlara detaylı bilgilendirme yapılır.   
 • Yazı gönderen kişiler, yazılarının, aynı zamanda derginin web sitesinde, görselleriyle birlikte yayımlanmasını kabul etmiş sayılır.
 • E-posta ile gönderim adresi :