Yayın Politikası ve İlkeleri

Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği çerçevesinde mesleğe, meslektaşlara ve meslek alanına dair yürütülen çalışmalar kapsamında her türlü görüş, katkı ve katılıma açık bir yayın politikası izlenir.

 • Bilişim teknolojileri kendi başına yalıtık bir alan olarak değil; üretim sürecinin bir parçası olarak, topluma ve hayata etkileriyle birlikte değerlendirilir.
 • Bu açıdan,
  • teknoloji üreten vasıflı emeğin eğitimine,
  • teknolojinin bilimsel gelişimine,
  • üretim koşullarına, üretim sürecine,
  • üretim sürecini etkileyen sosyal ve ekonomik politikalara,
  • üretim sürecinde teknolojinin kullanımına,
  • teknolojinin gelişim ve değişimine,
  • toplumsal etkilerine

bütünlüklü bir yaklaşım geliştirme çabasında olmalıdır.

 • Teknolojinin gelişiminin arkasındaki birikimi, kültürü ve yaratıcılığı önemser;
 • İnsan odaklı yenilikçi bir teknolojik üretimin ancak bilgiye sınırsız özgür erişimin söz konusu olduğu, yaratıcı iradenin önündeki her türlü engel, baskı ve kontrolün kaldırıldığında mümkün olacağını savunur ve bu çerçevede mücadele etmeyi bir görev olarak görür.

BMO amaçları kapsamında aşağıdaki başlıklarda üretilen bilgiyi dergi / bülten yazı, teknik rapor, broşür vb. üzerinden üyeleri ve kamuoyu ile paylaşır.

 • Özgür yazılımın geliştirilmesinin ve kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar; bireyleri ve kuruluşları açık standartlar konusunda bilgilendirme; sistemlerin birlikte çalışabilirlik esasları doğrultusunda geliştirilmesi için girişimler,
 • İnternet kullanımı, internete eşit ve sınırsız erişim hakkı ve internetteki haklar konularında toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar,
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini koruyan projeler,
 • Teknoloji üreten ve geliştiren bir anlayışı hayata geçiren, üretkenliği arttırıcı, kamu çıkarını gözeten araştırma-geliştirme politikalarının ve yenilikçi ve özgün ürünlerin oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar,
 • Çevreci bilişim politikaları üretmek ve çevreci bilişim anlayışını toplumsallaştırmak için çalışmalar,
 • Bilişim çalışanlarının dayanışmasını ve birlikteliğini sağlamak için çalışmalar,
 • Üyelerin ve meslektaşların haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar,
 • TMMOB ve bağlı odaları ile yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda, insan odaklı, ifade, mahremiyet, iletişim özgürlüklerinin korunmasına yönelik bir taraf olarak, internet ve genel ağ güvenliği alanında çalışmalar.