BMO/TMMOB

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda 2018

mm
yazan BM Dergi

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK’18)
10 – 11 Şubat 2018

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 10-11 Şubat 2018’de Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirildi. Bilgisayar mühendisleri için bir buluşma ve dayanışma ortamı oluşturan kurultayda, gelişen teknoloji ve güncel koşulların bilgisayar mühendisliğinde yarattığı dönüşüm ve bilgisayar mühendislerine etkileri, konuların uzmanları ve katılımcılarca her yönüyle değerlendirilip tartışıldı.

(Bilgi: http://bmk.bmo.org.tr/)

BMO 4. Olağan Genel Kurulu
10 – 11 Mart 2018

BMO 4. Olağan Genel Kurulu 10-11 Mart 2018’de ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde düzenlendi. Yapılan seçimlerde 4. dönem Oda organları belirlendi. Genel kurulun oyçokluğuyla onayladığı Sonuç Bildirgesinde BMO’nun hedefi şöyle vurgulandı: “İnsanlığın aydınlanmacı birikiminden, bağımsızlığımızdan, dayanışmamızdan aldığımız güçle, bilimin ve aklın yol göstericiliğiyle, insan emeğinin en yüce değer olduğu, laik, hukuka saygılı, her alanda tam bağımsız Türkiye hedefine yürümekten vazgeçmeyeceğiz!”

BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu 17 Mart 2018’deki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak çalışmalarına başladı.

Üye Etkinlikleri

Genel Üye Toplantıları: Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da 31 Mart 2018’de düzenlediğimiz Genel Üye Toplantılarıyla 4. Dönem Çalışma Programını üyelerimizle paylaştık. İstanbul’da 6 Ekim 2018’de, İzmir’de 10 Kasım 2018’de Genel Üye Toplantıları yaptık.

Etkinlikler: Üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları sorunları, yasal haklarımızı, ekonomik krizin etkilerini, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen “çalışma yaşamı” konulu etkinliklerimizde tartıştık.

Sosyal Etkinlikler: Üyelerimizle Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlediğimiz kahvaltılarda buluştuk; 25 Şubat 2018’de Ankara’daki kahvaltımızda Prof. Dr. Aydın Köksal konuğumuz oldu. Odamızın 6. yaşını 2 Haziran 2018’de Ankara’da kutladık. Meslekte 35 yılını dolduran üyelerimize, 1 Aralık 2018’de düzenlediğimiz törenle teşekkürlerimizi simgeleyen anmalıklar sunduk.

Eğitimler, Seminerler

Genel merkez, İstanbul ve İzmir Temsilciliklerimizdeki Eğitim Komisyonları, güncel teknolojilerin ele alındığı “Block Chain” Teknolojisi, Nesnelerin İnterneti, Derin Öğrenme, Yapay Zekâ, Doğal Dil İşleme, İş Analizi seminerlerinin yanı sıra üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak Java 8, Uygulamalı Yapay Zekâ, Git ile Versiyon Kontrolü, “Web” Uygulamaları Geliştirme, Yazılımda Statik ve Dinamik Test Teknikleri eğitimleri düzenledi. 12-26 Mayıs 2018 tarihlerinde 5 günlük sertifikalı Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi yapıldı.

Genel merkez, İstanbul ve İzmir Temsilciliklerimizdeki Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonları, Ekim 2018’de Bilirkişilik Temel Eğitimleri düzenledi. Teorik bölümleri hukukçularca, uygulamalı bölümleri üyelerimizce verilen eğitimlere katılan 29 kişi sertifikalarını aldı.

BMO – Genç

Genel merkez, İstanbul ve İzmir Temsilciliklerimizdeki BMO Öğrenci Üye Komisyonu (BMO Genç) ile üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki öğrenci üyelerimizin girişimleriyle üniversitelerde BMO tanıtım etkinlikleri ve Oda birimlerimizde toplantılar yapıldı. Düzenlemesini BMO İzmir Temsilciliğinin üstlendiği BMO Genç 2. Yaz Eğitim Kampı Seferihisar’daki 9 Eylül Üniversitesi tesislerinde 1-10 Ağustos 2018’de gerçekleştirdi; kampa 21 öğrenci katıldı. BMO Genç üyeleri, Ankara’da 13 Ekim 2018 düzenlenen “BMO Genç Buluşması”nda görüşlerini, geleceğe yönelik tasarılarını paylaştılar.

Okul Etkinlikleri

Çeşitli illerdeki üniversitelerde ve liselerde düzenlenen kariyer günlerine stantlarımızla, Oda ve meslek tanıtım etkinliklerimizle katıldık.

Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde ve bitirme projeleri sergilerinde bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin heyecanını paylaştık; öğrencilere BMO’nun armağanlarını sunduk.

Üniversite adayları için “Tercih Rehberi”ni yayımladık. Bilgisayar mühendisliğini seçen öğrencilere 12 Altın Öğüt’le “Aramıza Hoş Geldiniz” dedik..

Kamuoyuna Duyuru ve Açıklamalar

Bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelemizi, meslek alanımızla ilgili konularda tepkilerimizi dile getirerek de var gücümüzle sürdürüyoruz.

FATİH Projesi için TBMM’de soru önergesi verilmesini sağladık. İnternet yasaklarına, bilgiye erişimi ve iletişim özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara karşı duruşumuzu, mesleğimizle ilgili yanıltıcı bilgilere tepkilerimizi kamuoyuna açıklamalarımızla duyurduk.

24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanı seçimi ile genel milletvekili seçimi öncesinde yaptığımız açıklamalarda, katıldığımız etkinliklerde adil ve güvenli seçim için önerilerimizi, görüşlerimizi aktardık. BMO SEÇSİS Çalışma Grubunun hazırladığı “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi Raporu”nu “YSK’nin ‘Kesin Seçim Sonuçları’ Ne Kadar Kesin?” başlığıyla yayımladık. Kamuoyunda yoğun ilgi uyandıran raporu, çok sayıda gazete ve TV söyleşisine katılarak anlattık.

Dr. Necdet Bulut’u Aramızdan Ayrılışının 40. Yılında Andık

Türkiye’nin bağımsızlık ve demokrasi yolundaki toplumsal mücadelesinde ve bilişim tarihinde, hem meslek alanına katkıları hem de aydın sorumluluğuyla yürüttüğü çalışmalarla unutulmaz izler bırakan Dr. Necdet Bulut‘u aramızdan ayrılışının 40. yıldönümünde İstanbul ve Ankara’da düzenlediğimiz etkinliklerle andık.

Ülkemizin bilgisayar bilimleri alanında doktora derecesi alan  ilk bilim insanı olan Dr. Necdet Bulut, 26 Kasım 1978’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda 8 Aralık 1978’de yaşamını yitirdi.

Komisyonlar, Çalışma Grupları

BMO 4. dönem komisyonları ve çalışma grupları Nisan 2018’de çalışmalarına başladı. 12 komisyonun genel merkez, İstanbul ve İzmir Temsilciliklerindeki üyeleri yaptıkları toplantılarla dönem boyunca gerçekleştirecekleri etkinlikleri, üretecekleri raporları belirledi; eğitimler, seminerler, buluşmalar düzenledi. TMMOB Çalışma Gruplarındaki temsilcilerimiz ise Birliğin çalışma ve toplantılarına etkin katılım sağlıyorlar.

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu: Bilirkişilik yapan üyelerimizin uzmanlık alanları derlendi. Bilirkişilik Temel Eğitimleri yapıldı.

Eğitim Komisyonu: Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümleri ziyaret edildi, eğitimler düzenlendi. “Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi” raporu hazırlanıyor.

Kadın Mühendisler Komisyonu: “Hesaplama Bilimindeki Kadınlar” çalışması başladı, Ada Lovelace tanıtımı yayımlandı.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu: Meslek alanı tanımları ve mesleğimizle ilgili standartları içeren dokümanların taslağı oluşturuldu. Yazılım geliştirme hizmet ve süreçlerinde kamu adına mesleki denetime dayanak olacak yönetmelik hazırlanıyor; bu yönetmelikle üyelerimizin ve meslektaşlarımızın yetki, sorumluluk alanlarının ve istihdamlarının artırılması hedefleniyor.

Özgür Yazılım Komisyonu: Özgür yazılım felsefesini tanıtmayı ve bu konuda bilinç oluşturmayı amaçlayan seminerler düzenleniyor.

Siber Güvenlik Komisyonu: “Siber Güvenlik Terimleri” taslağı hazırlandı. “Kripto Uygulamaları Atölye Çalışması” 2019 yazında yapılacak.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu: Çalışma yaşamında yasal haklarımız etkinlikleri düzenleniyor.

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu: “BMO Üye Verileri İçin Kişisel Verilerin Korunması Yöntem ve İşlemleri Yönergesi” tamamlandı; Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. “BMO Oda Personel Yönetmeliği” son biçimine getirilerek yönetim kuruluna sunuldu.

En Az Ücret Çalışma Grubu: “Bilgisayar mühendisliği” için belirli ölçütlerle en az ücretler tanımlandı; Ocak 2019’da duyurulacak. En az ücret çalışması, meslek alanlarının saatlik/günlük ücretlerini kapsayacak biçimde genişletilecek. Odamızın belirlediği ücretlerin, iş sözleşmelerinde ve bilişim hizmeti alımlarında kaynak olması hedefleniyor.

Profil Belirleme Çalışma Grubu: Geçen dönem başlatılan, 4. dönemde de süren anketin sonuçları derleniyor, meslektaşlarımızla yüz yüze görüşmeler sürüyor.

SEÇSİS Çalışma Grubu: “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporu yayımlandı. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel yönetim seçimleri öncesinde düzenlenen etkinliklere katılım sürüyor.

Kurul Çalışmaları

BMO 4. Dönem Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 2 Haziran 2018, ikinci toplantısını 1 Aralık 2018’de, Danışma Kurulu ise dönemin ilk toplantısını 14 Temmuz 2018’de yaptı. Toplantılarda 4. dönem çalışmaları konusunda bilgi verildi, kurul üyeleri değerlendirmelerde bulunup önerilerini aktardı. Her iki Koordinasyon Kurulu toplantısının sonunda güncel gelişmeleri dikkate alarak üyelerimize ve kamuoyuna seslendiğimiz Koordinasyon Kurulu Açıklaması yayımlandı.

Sayılarla BMO’da 2018

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
Genel Üye Toplantısı 6
BMO/Meslek Tanıtımı 15
Konferans, Seminer 9
Proje Sergisi-Yarışma 4
Sosyal Etkinlik 3
BMO Genç 2
Anma-Kutlama 4
Miting 5
Kurul Toplantısı 3
Toplam 51
EĞİTİMLER
Teknik Eğitim 7
Seminer 4
Bilirkişilik Temel Eğt. 3
Toplam 14
KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
BMO Standı 8
Kongre, Konferans 7
Mezuniyet Töreni 9
Radyo-TV-Gazete 18
Teknokent Festivali 1
Kutlama 2
Toplam 45
YAYIMLANAN DUYURULAR
Açıklama 26
Çağrı 32
Duyuru 29
Haber 41
Paylaşım 11
Toplam 139